Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu (“Form”), www.larherbal.com internet sitesinde (“Site”) Şirket tarafından satışa sunulan Ürünler’i satın alacak müşteriler ile (“Alıcı”) ile Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok. No:1 D:3 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan, satıcı konumundaki Tansu Celepoğlu (Larherbal) (“Şirket”) arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ilişkin olarak Alıcı’nın, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“TKHK”), MesafelivSözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Alıcı, Site üzerinden vereceği siparişin onaylanması ile siparişe konu edilen ürün bedelini ödeme yükümlülüğü altına girecektir.

Alıcı, Site üzerindeki Üye Hesabı’ndan Form’a ve akdettiği Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne her daim ulaşabilecektir. Her halukarda Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Ürün’ün fiyat detaylarına yer verilen bir onay e-maili ile Alıcı’nın Üye Hesabı’nda tanımlı e-mail adresine gönderilecek ve her daim Alıcı’nın incelemesine açık olacaktır.

 

2. HİZMET SAĞLAYICI VE SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: Tansu Celepoğlu

Adresi: Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok. No:1 D:3 Ataşehir/İst

MERSİS Numarası: 04050469473200001

Iban Numarası: TR06 0006 2001 5780 0006 2986 93

Telefon Numarası: 0539 272 71 94

E-posta: info@larherbal.com

Müşteri Hizmetleri: 0539 272 71 94

Mensubu Olduğu Meslek Odası: İstanbul Ticaret Odası

 

3. ALICI BİLGİLERİ

Ad/Soyad:  [adsoyad]

Telefon Numarası:[telefon]

Adres: [adres]

E-posta: [e-posta]

 

4. ÜRÜNÜN NİTELİĞİ

Aşağıda detaylarına yer verilen Ürün, Şirket tarafından Alıcı’nın belirttiği adrese ve Siteüzerinden sipariş verirken belirttiği saat aralığında Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan hükümler doğrultusunda teslimat masrafları Şirket’e ait olmak üzere gönderilecektir.

Ürün’e ilişkin bilgiler:

[urunler]

• Sipariş numarası: [siparisno]

 

• Teslimat Ücreti: Kargolu siparişlerde 250TL ve altı sabit 19.99TL ücret alınır. 250TL ve üzeri siparişlerde teslimat ücretsizdir. İstanbul içi tarih seçilen siparişlerde özel kurye dağıtımı 19.99TL sabit ücret alınır.

 

5. TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

Sipariş teslim edilirken Alıcı (teslimat yapılacak kişi) yerinde bulunamazsa, siparişi Alıcı’ya

ulaştırabilecek bir kişiye ismi ve imzası alınarak teslim edilebilir. Alıcı böylesi bir teslimatın da

Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne uygun ve Şirket’in yükümlülüklerini ihlal etmeyen bir teslimat

şekli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Siparişi teslim alan kişi ile ilgili bilgi, sms

ve e-mail yoluyla Alıcı’ya iletilir. Resmi ve özel kuruluşlara yapılan teslimatlar kuruluşların kendi

teslimat prosedürleri çerçevesinde yapılır.

 

6. CAYMA HAKKI

 

6.1. Alıcı; Ürün’ün satışına ilişkin olarak TKHK, Yönetmelik hükümleri ve Mesafeli Satış

Sözleşmesi kapsamında, Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim

tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk

üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını

kullanabilir. Ancak Site kapsamında satın alınacak Ürün’ün Alıcı’nın seçim ve talepleri

doğrultusunda Alıcı’ya özel olarak hazırlanmış olması halinde Yönetmelik’in 15. maddesinde

yer alan istisnalar uyarınca Alıcı, istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan

yahut çabuk bozulabilen Ürün’e ilişkin Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında cayma hakkını

kullanamaz.

6.2. Alıcı, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni veyahut buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul

etmeden önce işbu Form vasıtasıyla Şirket tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar Şirket’e aittir.

6.3. Alıcı cayma hakkını kullanabilmek için, 14 (ondört) günlük süre içinde Şirket’in aşağıda yer

verilen bilgiler uyarınca iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile Şirket’e cayma hakkının

kullanıldığını bildirmelidir. Alıcı sayılan yollardan herhangi birini tercih edebilecektir.

Cayma bildiriminin iadeli taahhütlü posta ile yapılacağı adres: Küçükbakkalköy Mah. Defne sok. No:1 D:3 Ataşehir/İstanbul

E-posta adresi: info@larherbal.com

6.4. Cayma hakkının kullanılması halinde, (i) Alıcı’ya veyahut Ürün’ü Alıcı adına teslim alan

kişiye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen Ürün’ün faturası kurumsal ise, geri

iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi

gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği

takdirde tamamlanamayacaktır.), (ii) Alıcı’nın cayma hakkını kullanabilmesi için Ürün ile

birlikte kendisine iletilen iade formunun doldurulması ve Ürün’ün fatura ve işbu iade formuyla

birlikte Alıcı tarafından seçilecek kargo firmasına teslim edilmesi gerekmektedir.

6.5. İade edilecek Ürün’ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve

hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

6.6. Şirket, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) günlük süre

içerisinde toplam bedeli Alıcı’nın ödemeyi gerçekleştirdiği hesaba iade etmek, varsa Alıcı’yı

borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

6.7. Alıcı’nın kusur, ihmal yahut kasti davranışından kaynaklanan bir nedenle malın değerinde

bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Şirket’in zararlarını tazmin

etmekle yükümlüdür.

 

7. GENEL HÜKÜMLER

 

7.1. Alıcı işbu Form ile Yönetmelik uyarınca belirlenen hususlarda Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne

ilişkin unsurların kendisine iletilmiş olduğunu ve bu hususlar bilgi sahibi olmuş olduğu kabul,

beyan ve taahhüt etmektedir.

7.3. Alıcı, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe taşınmadan kaynaklanan bir

sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve ürünü getiren kişiye tutanak tutturmakla

sorumludur. Aksi halde Şirket’in sorumluluğu gündeme gelmeyecektir.

7.4. Alıcı’nın Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin

satışlarda teslimattan önce Ürün bedelinin tamamen Şirket’e ödenmediği, taksitli satışlarda

vadesi gelen taksit tutarı ödenmediği takdirde, Şirket tek taraflı olarak ilgili Alıcı ile olan

sözleşmelerini iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeme hakkını saklı tutar.

7.5. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait

olduğu banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Şirket’e ödememesi halinde, Ürün en geç

3(üç) gün içinde Alıcı tarafından tüm giderleri Alıcı'ya ait olmak üzere Şirket’e iade edilir.

Şirket’in iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını icra takibi dâhil diğer tüm akdi ve kanuni

hakları ayrıca ve her halukarda saklıdır.

7.6. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında mücbir sebepler (hava muhalefeti, yoğun

trafik, deprem, salgın hastalık, sokağa çıkma yasağı, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 (otuz)

günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Şirket teslimat ile ilgili olarak Alıcı’yı

bilgilendirir. Bu durumda Alıcı; (i) siparişi iptal etme, (ii) yerine benzer bir ürün sipariş etme

veya (iii) mücbir sebep oluşturan halin sona ermesini bekleyebilir.

7.7. Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 14 (ondört) gün içinde

Alıcı'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade etmek sureti

ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün

içerisinde ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın ilgili bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına

yansıması tamamen ilgili banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için

Şirket’in herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin

mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. (Bankaların iadeyi Alıcı hesabına yansıtma

işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir.)

7.8. Şirket tarafından haklı bir nedenle Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu olan Ürün’ün tedarik

edilemeyeceğinin anlaşılması halinde Alıcı bilgilendirilip yazılı onayı alınmak sureti ile eşit kalite

ve fiyatta başka bir Ürün tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine

getirmiş sayılır. Alıcı’nın onay vermediği hallerde onay verilmediğine ilişkin bildirimi takip eden

7 (yedi) iş günü içinde Ürün’ün bedeli Alıcı’ya iade edilir.

7.9. Cayma hakkının kullanıldığı veyahut 7.8. maddede belirtilen şekilde bir ücret iadesinin söz

konusu olduğu hallerde Ürün’ün bedeli Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun

bir şekilde Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden yapılır.

8. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

Alıcı ve Şirket arasında söz konusu olabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Şirket’in

kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) 6100 Sayılı Hukuk

Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil oluşturabilecektir. Taraflar, Mesafeli

Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda TKHK ve ilgili

mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı ve Şirket’in ikametgâhının

bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri’nin, ilgili başvuru meblağını aşan durumlarda

Alıcı'nın ve Şirket’in ikametgahlarının bulunduğu yerlerdeki tüketici mahkemelerinin yetkili

olacağını kabul etmiştir.

 

2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda tutar bilgileri:

7.550,00 (YEDİBİNBEŞYÜZELLİ) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe

Tüketici Hakem Heyetleri,

• Büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550,00 (YEDİBİNBEŞYÜZELLİ) Türk Lirası ile

11.330,00 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem

Heyetleri,

• Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11.330,00 (onbirbinüçyüzotuz)

Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

• Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7.550,00 (YEDİBİNBEŞYÜZELLİ)

Türk Lirası ile 11.330,00 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl

Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru

yapılamamaktadır. Ancak Tüketici Mahkemeleri’ne başvuru başta olmak üzere TKHK ve ilgili

mevzuattan doğan başvuru imkanları mevcuttur.